Homesites for Sale

Habersham Homesite #671
68 Harford
MLS: 133492
$50,000
Habersham Homesite #36
18 Mum Grace
MLS: 109443
$55,000
Habersham Homesite #672
70 Harford
MLS: 124440
$55,000
Habersham Homesite #311
105 Town Crier
MLS: 137754
$59,000
Habersham Homesite #673
37 Mount Grace
MLS: 123256
$59,000
Habersham Homesite #678
47 Mount Grace
MLS: 138431
$68,000
Habersham Homesite #350
155 Collin Campbell
MLS: 130311
$69,000
Habersham Homesite #346
160 Collin Campbell
MLS: 139005
$72,000
Habersham Homesite #689
1 Tomlow Trace
MLS: 138428
$74,000
Habersham Homesite #674
39 Mount Grace
MLS: 133490
$75,000
Habersham Homesite #617
42 Harford
MLS: 120070
$75,000
Habersham Homesite #690
3 Tomlow Trace
MLS: 138429
$76,000
Habersham Homesite #357
1 Tuscarora Trail
MLS: 131371
$79,000
Habersham Homesite #557
19 Habersham Park
MLS: 134420
$81,000
Habersham Homesite #718
2 Tomlow Trace
MLS: 138433
$82,000
Habersham Homesite #47
26 Grace Park
MLS: 134070
$84,000
Habersham Homesite #126
19 Little Jane Way
MLS: 131977
$84,900
Habersham Homesite #399
9 North Loudon
MLS: 123245
$87,000
Habersham Homesite #716
1 Old Bethel
MLS: 138456
$90,000
Habersham Homesite #400
7 North Loudon
MLS: 123270
$90,000
Habersham Homesite #315
17 South Eastover
MLS: 136813
$99,000
Habersham Homesite #21
35 St. Phillips Blvd.
MLS: 125346
$99,900
Habersham Homesite #700
33 Old Bethel
MLS: 138458
$101,000
Habersham Homesite #451
11 Treadlands
MLS: 138541
$119,000
Habersham Homesite #536
9 Brook Side
MLS: 135967
$119,000
Habersham Homesite #702
29 Old Bethel
MLS: 133485
$125,000
Habersham Homesite #417
60 James Habersham
MLS: 133158
$125,000
Habersham Homesite #701
31 Old Bethel
MLS: 136108
$135,000
Habersham Homesite #527
10 North Crescent
MLS: 123303
$139,000
Habersham Homesite #138
43 Little Jane Way
MLS: 112257
$139,000
Habersham Homesite #704
25 Old Bethel
MLS: 129629
$149,000
Habersham Homesite #547
16 Treadlands
MLS: 129575
$149,000
Habersham Homesite #86
111 South Park
MLS: 138751
Under Contract!
Habersham Homesite #444
70 River Place
MLS: 137923
$150,000
Habersham Homesite #550
10 Treadlands
MLS: 106913
$150,000
Habersham Homesite #710
13 Old Bethel
MLS: 133488
$150,000
Habersham Homesite #709
15 Old Bethel
MLS: 133489
$165,000
Habersham Homesite #518
14 West Manor
MLS: 123276
$165,000
Habersham Homesite #228
1 Bishop Road
MLS: 134973
$169,900
Habersham Homesite #217
5 River Place
MLS: 136435
$175,000
Habersham Homesite #442
66 River Place
MLS: 138461
$179,900
Habersham Homesite #386
43 James Habersham
MLS: 137848
$185,000
Habersham Homesite #79
8 Eve Creek
MLS: 138344
$189,900
Habersham Homesite #97
68 Eve Creek
MLS: 134060
$199,000
Habersham Homesite #712
9 Old Bethel
MLS: 126679
$213,000
Habersham Homesite #711
11 Old Bethel
MLS: 126678
$222,000
Habersham Homesite #205
28 River Place
MLS: 135143
$229,000
Habersham Homesite #472
4 Brighton Trace
MLS: 129626
$249,000
Habersham Homesite #475
10 Brighton Trace
MLS: 123306
$285,000
Habersham Homesite #490
5 East Manor
MLS: 123275
$290,000
Habersham Homesite #478
1 Bridge Point
MLS: 126743
$297,000
Habersham Homesite #517
12 West Manor
MLS:
$299,000
Habersham Homesite #508
40 West Haven
MLS: 123305
$315,000
Habersham Homesite #469
59 River Place
MLS: 129627
$335,000
Habersham Homesite #706
21 Old Bethel
MLS: 124365
$375,000
Habersham Homesite #481
16 West Haven
MLS: 135499
$399,000
Habersham Homesite #466
53 River Place
MLS: 123283
$470,000
Habersham Homesite #468
57 River Place
MLS: 123284
$480,000
Habersham Homesite #477
11 Brighton Trace
MLS: 109626
$490,000
Habersham Homesite #501
26 West Haven
MLS: 123295
$525,000
Habersham Homesite #504
32 West Haven
MLS: 123299
$599,000